Velkommen til
Christiania Securities

Christiania Securities driver med
aksjerådgivning og forvaltning.

Selskapet ble etablert i 1995 og har vært en pionér innen
teknisk aksjeanalyse i Norge. Selskapet har alle
nødvendige konsesjoner fra finanstilsynet.