12. april 2018

Veidekke (VEI:xosl) har brutt ut av en fallende trend og opp fra en omvendt hode-skuldre-formasjon. Et brudd opp fra denne formasjonen indikerer en oppside på drøye ti prosent. En omvendt hode-skuldre-formasjon er dessuten en bunnformasjon.

Nakkelinjen går ved 90 kroner, og er marginalt brutt. Formasjonen indikerer en oppgang til 103 kroner.

Omsetningen er høyere på dager med oppgang enn på dager med nedgang, og indikerer kjøpspress.

Kursen møter en del motstand ved 93 kroner, og bryter kursen gjennom dette nivået vil det være nok et kjøpssignal.  Mellom 93 og 101 kroner er det imidlertid lite motstand.

Aksjen har støtte ved 88,30 og 85,60 kroner.