14.06.2018

Anheuser-Busch In Bev ligger i en hurtig fallende trendkanal innen en svakere fallende hovedtrend. Aksjen er negativ i det tekniske bildet.

83.60, 81.00 og 79.30 er relevante støtte- og motstandsnivåer å følge med på.

Helt kortsitkig ligger kursen i en trading-range mellom 79.50 og 83.80.

Råd og anbefalinger på denne nettsiden er utarbeidet av Christiania Securities AS. Dette er ment som generell informasjon, og det er ikke tatt hensyn til den enkelte mottakers investeringsmål, risikopreferanser, økonomiske stilling eller kunnskap og erfaring. Informasjonen er derfor ikke ment som eller utarbeidet etter de krav som gjelder for personlig investeringsrådgivning. Ytterligere informasjon om Christiania Securities AS’ investeringsanbefalinger, herunder bl.a. kilder, grunnlag og metoder som er benyttet og eventuelle interessekonflikter, finnes på denne siden.