Gjeldende rentesatser/priser for kunder

Rente på klientkonto: 0,0 % p.a.

Utlånsrente: 7,9 % p.a.

Overtrekksrente: 10 % p.a.

Etableringsgebyr for belåningsavtale til kjøp av finansielle instrumenter: 1.500 kroner

Gebyr for etablering av shortposisjon i svenske aksjer: 350 kroner*

Gebyr for etablering av shortposisjon i norske aksjer: 1.100 kroner*

Gebyr brevpost sluttsedler: 35 kroner

Skattehjelp med beregning av gevinst/tap, samt samleoversikt renter/gebyr: 1.500 kroner

 

*Det belastes i tilegg til enhver tid gjeldene rente, som settes av aksjens utlåner, for den perioden aksjelånet løper.

 

Avtaler/vedlegg
Alminnelige forretningsvilkår
Informasjon om kundeklassifisering
Informasjon om interessekonflikter
Notat risiko-Aksjer, derivater,obligasjoner,verdipapirfond
Lei-nummer for bedrifter