14.05.2018

 

AXP:xnys

American Express Co. (AXP:xnys) endte på 101.42 usd fredag 11. mai, rett over støtte ved 101 usd. En etablering over dette nivået er et styrketegn. Aksjen ligger i en stigende trend.101, 100 og 97.20 er tekniske støttenivåer. Det er ikke etablerte motstandsnivåer på oppsiden.

AAPL:xnas

Apple Inc. (AAPL:xnas) sluttet på 188.59 usd fredag 11. mai, og ligger helt opp mot taket i den stigende trenden ved 189 usd. Dette kan gi en reaksjon ned. Imidlertid har volum den senere tiden vært høyere på dager med oppgang enn på dager med nedgang, noe som er et styrketegn. Kursen har støtte ved 179-180 usd, samt ved 164 usd.

BA:xnys

Boeing Co. (BA:xnys) har brutt ut av en stigende trendkanal. I første omgang signaliserer det en svakere stigningstakt. aksjen har motstand ved 343 og 364 usd, mens 330 og 320 usd er tekniske støttenivåer. Et brudd ned gjennom 320 usd er et salgssignal.

CAT:xnys

Caterpillar Inc. (CAT:xnys) har brutt ut av en stigende trend og ligger i en fortsettelsesformasjon med gulv 143 usd og tak 155 usd. Et etablert brudd på et av disse nivåene indikerer videre retning. Dersom kursen bryter opp gjennom 155, indikerer formasjonen en målkurs på 167 usd. Det ligger motstand ved 156 og 158 usd, mens 146 og 143 er tekniske støttenivåer.

CSCO:xnas

Cisco Systems (CSCO:xnas) ligger i en stigende trend, like over støtte ved 45.50 usd. Støttenivået ved 42.80 er mer eller mindre sammenfallende med trendgulvet. Aksjen har også støtte ved 40.70 usd. Det er ikke etablerte motstandsnivåer på oppsiden.

CVX:xnys

Chevron Corp. (CVX:xnys) har vist en sterk utvikling og ligger i en hurtig stigende kortsiktig trend innenfor den lange stigende hovedtrenden. Aksjen har motstand ved 134 usd, mens 125.00, 123.60 og 120.00 er tekniske støttenivåer.

XOM:xnys

Exxon Mobil Corp (XOM:xnys) ligger i en svakt fellende trend. Brudd opp gjennom motstand ved 80 usd er et styrketegn. Før trendtak ved 88 usd møter kursen motstand ved 83.70 usd. 80.80, 80.00 og 76.00 er tekniske støttenivåer.

GE:xnys

General Electric Co. (GE:xnys) har brutt ut av en fallende trend og danner en omvendt hode-skuldre-formasjon (IHS). IHS er en klassisk bunnformasjon. Nakkelinjen går rett under motstand ved 14.70, og et eventuelt brudd på denne utløser et kjøpssignal med indikert målkurs 16.30 usd.  Aksjen har støtte ved 14 og 13 usd, og motstand ved 14.70 usd.

GS:xnys

Goldman Sachs Group (GS:xnys) har brutt ut av den lange stigende trenden og ligger i en kortsiktig fallende trendkanal. Kursen har støtte ved 234 usd og motstand ved 246 usd. Den nydannede fallede trenden bekreftes av fallende trend i RSI. Den svake kursutviklingen bekreftes ved flere faktorer ved volumet: Omsetningen er noe høyere på dager med nedgang enn på dager med oppgang, og volument har vært høyt ved kursbunner og lavt ved kurstopper.

HD:xnys

Home Depot (HD:xnys) har reagert opp etter at aksjen har testet trendgulvet. Et etablert brudd på 189 usd er et kjøpssignal. Aksjen har også støtte ved 182 og 178 usd. 207 usd er nærmeste tekniske motstandsnivå.
NESTE SIDE >>>

 

Råd og anbefalinger på denne nettsiden er utarbeidet av Christiania Securities AS. Dette er ment som generell informasjon, og det er ikke tatt hensyn til den enkelte mottakers investeringsmål, risikopreferanser, økonomiske stilling eller kunnskap og erfaring. Informasjonen er derfor ikke ment som eller utarbeidet etter de krav som gjelder for personlig investeringsrådgivning. Ytterligere informasjon om Christiania Securities AS’ investeringsanbefalinger, herunder bl.a. kilder, grunnlag og metoder som er benyttet og eventuelle interessekonflikter, finnes på denne siden.