Meglerteamet til Christiania Securities betjener både profesjonelle aktører og personmarkedet. Din personlige meglerkontakt hjelper deg å bygge opp en portefølje tilpasset dine behov.

Dersom du ønsker å følge en av våre anbefalte porteføljer, gjør du dette i samarbeid med en av våre erfarne meglere. Din personlige megler hjelper deg å finne en portefølje som passer deg, og vil også ta kontakt med deg når det blir foretatt endringer i porteføljen du følger.

Gjennom megleren din sikres du profesjonell ordreutførelse med algoritmer og smart order routing (SOR) for å oppnå beste kurs.

 

Porteføljene

Når vi velger ut aksjer til porteføljene plukker vi aksjer som er positive på kort, middels og langt sikt. I tillegg måler vi aksjene på en rekke parametre vi mener viser at aksjen har et solid oppsidepotensiale – de aksjene som alt i alt kommer best ut her er de aksjene vi skal eie.

Christiania Securities tilbyr en rekke modellporteføljer som følger definerte handelsstrategier innenfor bestemte geografiske områder.

For samtlige porteføljer bruker vi teknisk og kvantitativ analyse for å plukke de aksjene som ut fra modellene ser sterkest ut.

Porteføljene passer for investorer med et langsiktig perspektiv.

Normalt investerer vi i sju posisjoner, men vi kan også ut fra markedsforhold anbefale å vekte ned eksponeringen.

To norske porteføljer

Christiania Securities tilbyr to norske porteføljer: Christiania Norge og Christiania Norge Aggressiv.

Målet for begge de norske porteføljene er å oppnå meravkastning i forhold til hovedindeksen på Oslo Børs, osebx, som er porteføljenes referanseindeks.

Christiania Norge velger mellom aksjer som har en dagsomsentning på minst 10 mnok, tilsvarende de cirka 70 mest omsatte aksjene på Oslo Børs.

Christiania Norge Aggressiv plukker aksjer som har en dagsomsetning på minst 2 mnok, omlag 120 aksjer.

 

Internasjonale porteføljer

Vi benytter de samme prinsippene for å plukke aksjer i både inn- og utland.

For deg som ønsker en internasjonal eksponering tilbyr vi også porteføljer i Norden, Europa og Verden.

Christiania Norden velger ut børsnoterte aksjer i Oslo, Stockholm, København og Helsinki som har et gjennomsnittlig daglig handelsvolum på minst 50 millioner norske kroner. Referanesindeksen er et vektet snitt av OBX, OMXS30GI, OMXC20CAP og OMX Helsinki 25.

Christiania Europa investeres i de teknisk mest positive aksjene i Europa. Her velger vi ut investeringene fra et aksjeunivers på rundt 300 aksjer, og referanseindeksen er EU Stocks 50.

For deg som ønsker eksponering mot det globale aksjemarkedet tilbyr vi Christiania Verden. Her velger vi blant cirka 2000 aksjer globalt, og målet er å oppnå meravkastning i forhold til referanseindeksen MSCI World Index.

Profesjonelle investorer kan også følge porteføljene Christiania Europa Short og Christiania Europa Long & Short. Short-porteføljen plukker ut de teknisk mest negative aksjene i Europa-universet, mens Long & Short tar både long og short-posisjoner.