20.03.2018

Norwegian-aksjen ligger og skurer langs gulvet i en rektangelformasjon med gulv rett over 170 og tak rundt 233 kroner.

Et brudd på et av disse nivåene indikerer videre retning. Dersom kursen etablerer seg under gulvet, har denne formasjonen en potensiell nedside til 110 kroner.

Hovedtrenden på langt og mellomlangt sikt er fallende, med tak ved 227 kroner og gulv ved 150 kroner. I det helt korte bildet har kursen brutt ut av en raskere fallende trend innen hovedtrenden. Samtidig tester aksjen tunge støttenivåer mellom 170 og 172 kroner. Dette kan gi en kortsiktig reaksjon opp.

Den senere tiden ser vi at omsetningen har vært høyere på dager med oppgang enn på dager med nedgang. Dette er et positivt tegn.

Aksjen har også motstand ved 178, 180, 194 og 234 kroner.