Christiania Norden

Nordenporteføljen passer for investorer som har tro på en aktiv investeringsstrategi basert på
teknisk analyse av de mest likvide norske og svenske aksjene.

Mål

Målet med porteføljen er å oppnå meravkastning i forhold til referanseindeksen som består av gjennomsnittlig valuta- og utbyttejustert utvikling for de største aksjene på børsene i Oslo, Stockholm, København og Helsinki (Et vektet snitt av OBX, OMXS30GI, OMXC20CAP og OMX Helsinki 25).

Investeringsunivers

Porteføljen investeres kun i de mest likvide aksjene på børsene i Oslo, Stockholm, København og Helsinki, med et gjennomsnittlig daglig handelsvolum på minst 50 millioner norske kroner den seneste måneden. Porteføljen kan være i kontanter og rente-/obligasjonsfond.

Strategi

Nordenporteføljen settes sammen og overvåkes kontinuerlig av Christiania Securities investeringskomité. Endringer i porteføljene utføres løpende. Gjennomsnittlig holdetid per aksjeposisjon forventes å være noen uker til noen måneder, men kan være kortere eller lengre. Et viktig prinsipp vil være å selge tapere raskt og holde på vinnere.

Vekting

Porteføljen investeres i de teknisk mest positive likvide aksjene i Oslo, Stockholm, København og Helsinki, men når aksjemarkedet ikke anses som rent positivt, kan porteføljen være i kontanter eller rente-/obligasjonsfond.

Praktiske opplysninger

Nordenporteføljen kan følges i samarbeid med din meglerkontakt hos Christiania Securities.

Risiko

Porteføljen har høyere risiko enn referanseindeksen. Investering i utenlandske aksjer vil gi en valutarisiko. Porteføljen passer for kunder med en medium/høy risikoprofil. Les mer om risiko her.