Christiania Norge  

Norgesporteføljen passer for investorer som har tro på en aktiv investeringsstrategi basert på
teknisk analyse av de mest likvide norske aksjene.

Mål

Målet med porteføljen er å oppnå meravkastning i forhold til referanseindeksen, Oslo Børs OSEBX.

Investeringsunivers

Porteføljen investeres i de mest likvide aksjene på Oslo Børs, med et gjennomsnittlig daglig handelsvolum på minst 10 millioner kroner. Universet oppdateres kontinuerlig og består av totalt cirka 70 aksjer. Porteføljen kan være i kontanter eller rente-/obligasjonsfond.

Strategi

Norgesporteføljen settes sammen og overvåkes kontinuerlig av Christiania Securities’ investeringskomité. Endringer i porteføljene utføres løpende. Gjennomsnittlig holdetid per aksjeposisjon forventes å være noen uker til noen måneder, men kan være kortere eller lengre. Et viktig prinsipp vil være å selge tapere raskt og holde på vinnere.

Vekting

Porteføljen investeres i de teknisk mest positive likvide aksjene i Oslo, men når aksjemarkedet ikke anses som rent positivt, kan porteføljen også helt eller delvis være i kontanter eller rente-/obligasjonsfond.

Praktiske opplysninger

Norgesporteføljen kan følges i samarbeid med din meglerkontakt hos Christiania Securities.

Risiko

Porteføljen vil ha høyere risiko enn referanseindeksen. Denne porteføljen passer for kunder med medium/høy risikoprofil. Les mer om risiko her.