Christiania Securities tilbyr finansieringsløsninger for aksjeporteføljer. Med tilgang til belåning har du en fleksibel finansiering av porteføljen din.

Du kan benytte belåning til kjøp av aksjer, egenkapitalbevis og ETP-er i både inn- og utland.

Finansieringsordningen gjør deg i stand til å kjøpe flere aksjer og/eller investere i et større utvalg aksjer.

Maksimalt tillatt belåningsgrad vil variere mellom de ulike verdipapirene, fra 0 til 70 prosent.

Belåning av aksjeporteføljer egner seg imidlertid ikke for alle. Vi anbefaler at du gjør deg godt kjent med produktet og risikoen forbundet til verdipapirhandel med belåning før du benytter det. Dersom verdien av investeringene dine faller, vil dette kunne kreve ytterligere sikkerhet for å opprettholde samme eksponering. Ved kraftige kursfall kan man også risikere å tape mer enn man har investert.

Din meglerkontakt hos Christiania Securities kan gi deg mer informasjon om aksjekreditt.